Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?
Windykacja

Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

W przypadkach, gdy wierzyciel ma świadomość, że dłużnik zamieszkuje poza granicami Polski oraz, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego może okazać się łatwiejsze na terenie innego państwa członkowskiego, pomocnym może okazać się złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.