Kredyty frankowe – pomoc prawna

Kredyty frankowe

Pomoc prawna

Dowiedz się jaką możesz odnieść korzyść!

Jeśli trafiłeś tutaj, ponieważ szukasz prawników – specjalistów w zakresie spraw sądowych dotyczących kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich (CHF) to bardzo dobrze! Pomogliśmy już wielu klientom, w dalszym ciągu spływają do nas kolejne sprawy, których finałem jest przyznanie racji kredytobiorcom i decyzja sądu o rozwiązaniu umów kredytowych dotyczących osób fizycznych.

Rozwiązanie umowy kredytowej

Spłacasz kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich i szukasz wsparcia prawnego? Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielą profesjonalnego wsparcia.

Odzyskanie nadpłaconych odsetek

Spłaciłeś kredyt frankowy i zastanawiasz się czy możesz odzyskać nadpłacone pieniądze? Tak, to możliwe.

Dalsze wsparcie

Sprawa została wygrana i bank unieważnił na mocy wyroku sądowego zawartą umowę kredytową. To jeszcze nie koniec – możemy pomóc również na etapie wykreślenia hipoteki i innych czynności powiązanych z zakończeniem kredytu.

Artykuły dot. frankowiczów

Poniżej znajdziesz ciekawe materiały poświęcone tematyce kredytów CHF oraz znajdziesz porady dla osób spłacających zobowiązanie bądź je już spłaciły.

TSUE i NSA definitywnie obaliły kolejne argumenty banków w sporach z frankowiczami

Rozwód a pozew frankowy

TSUE ponownie pomaga frankowiczom

Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

Możliwość ponownego złożenia wniosku o zabezpieczenie w sprawach frankowych

TSUE przeciwko bankom – kolejny triumf frankowiczów

TSUE wkrótce wyda kluczowy wyrok ws. kredytów frankowych.

Rzecznik TSUE poparł frankowiczów w sporach z bankami.

Sytuacja frankowiczów w 2023 roku

Kredyty frankowe – omówienie wyroku TSUE

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Spread a klauzula abuzywna

Nasze sukcesy

Poniżej prezentujemy wybrane wyroki i postanowienia, w których reprezentowaliśmy naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6.06.2024 r. (sygn. akt XVIII C 2733/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zawarcie ugody z bankiem, sąd postanowił o umorzeniu postępowania i zwróceniu powodom połowy wpisu od pozwu w wysokości 500 zł.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 23.05.2024 r. (sygn. akt XIII C 431/22/1), pozwany bank: Santander Bank Polska SA

Ustalenie nieważności umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM i zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 13 364,35 zł oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 9 217 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15.03.2024 r. (sygn. akt XVIII C 2614/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.03.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 14504/23), pozwany bank: Polska Kasa Opieki SA

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.02.2024 r. (sygn. akt XVIII C 575/24), pozwany bank: Polska Kasa Opieki SA

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2.02.2024 r. (sygn. akt I C 304/23), pozwany bank: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31.01.2024 r. (sygn. akt XVIII C 2733/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27.12.2023 r. (sygn. akt I ACa2208/23), pozwany bank: Deutsche Bank Polska S.A.

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 2882/22), pozwany bank: mBank S.A.

Wstrzymanie w trybie zabezpieczenia do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF dla osób fizycznych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 1675/21), pozwany bank: Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 07.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 2405/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 48 403,28 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I ACz 1778/23), pozwany bank: mBank S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 14.11.2023 r. (sygn. akt I C 909 /22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.11.2023 r. (sygn. akt I ACa 1148/22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.11.2023 r. (sygn. akt XIII C 921/21/4), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 834 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 03.11.2023 r. (sygn. akt I C 1319/22), pozwany bank: mBank S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.10.2023 r. (sygn. akt XVIII C 1699/21), pozwany bank: PKO BP S.A.

Umorzenie postępowania wobec korzystnej dla frankowiczów ugody i zwrotu przez bank kosztów opłaty od pozwu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 02.10.2023 r. (sygn. akt XIII C 431/22/1), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13.09.2023 r. (sygn. akt I C 164 /22), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 05.09.2023 r. (sygn. akt I C 678/22), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.08.2023 r. (sygn. akt I C 678/22), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Ustalenie nieważności umowy frankowej i obciążenie pozwanego kosztami procesu na rzecz powodów.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.08.2023 r. (sygn. akt I C 164 /22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.06.2023 r. (sygn. akt XII C 2389/21), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt I C 1687/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i obciążenie pozwanego kosztami procesu na rzecz powodów.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt XII C 2389/21), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt II Ca 482/22), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Oddalenie apelacji banku i zasądzenie zwrotu 2.700 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt I C 1943/20), pozwany bank: Deutsche Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu 288.278,36 zł wraz z odsetkami i zasądzenie zwrotu 13.790 CHF wraz z odsetkami oraz kosztami procesu 11.817 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt XII C 2517/20), pozwany bank: Bank BPH S.A.

Umorzenie postępowania wobec korzystnej dla frankowiczów ugody i zwrotu przez bank uzgodnionych roszczeń i kosztów procesu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt I C 2024/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zwrot przez bank uzgodnionych roszczeń i kosztów procesu.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.01.2022 r. (sygn. akt I C 2652/20), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 72.090,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.667 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt XVIII C 2405/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

Zobacz dokument wyroku (PDF)

Kontakt

Wpisując poniżej swoje zapytanie możesz być pewny, że w niedługim czasie skontaktuje się z Tobą nasz ekspert, który odpowie na zadane pytania i doradzi optymalne rozwiązanie.

TURCZA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

+ 48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl