Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza Windykacja

Problem z wypłacalnością firmy? Poznaj umowę o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)!

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

Działalność rolnicza

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

AUTOMOTIVE PRAWO

Inne tematy

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – wsparcie finansowe na zakup pojazdów elektrycznych oraz na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Odpowiedzialność architekta

| KORONAWIRUS | Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (13.10.2023 r. – 19.10.2023 r.)

Newsletter PRZEDSIĘBIORCY (2022.03.17)

Ocena operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

E-mail z danymi osobowymi wysłany do niewłaściwego adresata – czy podlega zgłoszeniu do PUODO?

Roszczenie o zmianę warunków lub rozwiązanie umowy w związku ze wzrostem cen surowców

Newsletter prawny 27.01.2023r. – 02.02.2023r.

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w postępowaniu upadłościowym

Skutki niezapłacenia ceny w całości lub części po przybiciu

Łagodzenie obostrzeń – stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Co może zająć komornik?

Prokura – szczególne umocowanie

Wadliwa reprezentacja a ważność umów osoby prawnej w świetle nowelizacji art. 39 k.c.

Zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zakresie nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Środki ochrony nabywców lokalu mieszkalnego – w praktyce nie zawsze stosowane

Pierwsze konsekwencje za „aferę dieselgate” w Polsce

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część I)

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – kwestia odpowiedzialności nabywcy

Webinar prawny dla dealerów samochodów – aktualne zmiany prawa 2023

Umowa dowodowa – nowość w sprawach gospodarczych

Implementacja dyrektywy „Omnibus”

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli Gwarantowany Kredyt Bankowy dla każdego?

Ponaglenie w prawie administracyjnym

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi