Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Co może zająć komornik?

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Brak realizacji układu przez dłużnika

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność gospodarcza

Projekt ustawy o sygnalistach

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

casinos in clearwater beach florida

grande vegas casino no deposit bonus codes

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Prawo spółek

Czy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl art. 26 § 4 ksh

Likwidacja spółki z o.o. a podział majątku między wspólników

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Prawo pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy – zmiany w projekcie ustawy

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Praca zdalna a kontrola pracowników – jakie możliwości ma pracodawca

Inne tematy

Bezgotówkowa likwidacja szkód – na czym polega cesja?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl art. 26 § 4 ksh

Ponaglenie w prawie administracyjnym

| Koronawirus | Zasiłki w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zmniejszenie kary umownej – czy jest możliwe?

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Spółka komandytowa, a art. 210 § 1 KSH

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część I)

Co może zająć komornik?

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Przekształcenia podmiotowe w toku postępowania egzekucyjnego

Czy spełnienie roszczeń kupującego w ramach reklamacji, daje sprzedawcy prawo do zwrotu środków od producenta?

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Pozew przeciwko syndykowi masy upadłości

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Kredyty frankowe – omówienie wyroku TSUE

Być czy nie być swoim własnym prezesem – umowy o prace w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – wsparcie finansowe na zakup pojazdów elektrycznych oraz na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Prawo do kopiowania dokumentów na podstawie przepisów ustawy o dokumentach publicznych, przepisach bankowych oraz „RODO”.

Zastępowanie umowy deweloperskiej umową przedwstępną

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza

Projekt ustawy o sygnalistach

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

casinos in clearwater beach florida

grande vegas casino no deposit bonus codes

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi