Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

AUTOMOTIVE PRAWO

Inne tematy

Legitymacja wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników zgodnie z art. 250 pkt 2 KSH

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozwód a dziedziczenie

Stanowisko UODO w sprawie spełniania obowiązku informacyjnego względem przedstawicieli spółek

Rozwód a pozew frankowy

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Fundator fundacji rodzinnej

Ponaglenie w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Nowe ramy projektu budowlanego. Co będzie wchodziło w jego zakres po nowelizacji prawa budowlanego?

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – nowe zasady dot. zgłaszania ZUS i pracodawcy

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy – podsumowanie zmian dla przedsiębiorców

Część I. Podział majątku małżonków w teorii | Podział majątku wspólnego – PORADNIK

| Koronawirus – zmiany w prawie | Rząd planuje specustawę dla gospodarki w sprawie koronawirusa

Praktyczne znaczenie definicji sprawy gospodarczej

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Odwołanie darowizny poczynionej do majątku wspólnego małżonków

Rozliczenie nakładów na zasiew po zakończeniu dzierżawy

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego a ich realna ochrona

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Podział majątku a autorskie prawa majątkowe współmałżonków

Podatek od pojazdów spalinowych – nowy podatek, który wejdzie w życie już w 2024 roku

Skutki niezapłacenia ceny w całości lub części po przybiciu

Orzeczenie rozwodu a wina za rozkład pożycia

Pakiet mobilności – najważniejsze informacje

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.)

Możliwość wydania nakazu zapłaty z weksla w świetle nowego orzeczenia TSUE

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi

Kategorie wpisów