Nasz kanał na YouTube

Windykacja

Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Co może zająć komornik?

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

AUTOMOTIVE PRAWO
Prawo holdingowe

Prawo holdingowe

Głosowanie jawne a tajne w spółce akcyjnej

Zmiana adresu spółki

Czy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Inne tematy

Rejestracja samochodu – problemy, zmiany, wymagania – czyli wszystko co musisz wiedzieć o procedurze rejestracji samochodu

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Dziedziczenie testamentowe

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Fanpage na Facebook-u – kto odpowiada za dane osobowe użytkowników profilu?

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

Odszkodowanie za ubój trzody chlewnej w związku ze zwalczaniem ASF

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Przymusowy odkup akcji – sell out

Praca zdalna w Kodeksie pracy – zmiany w projekcie ustawy

Uprawnienie pracodawcy do kontrolowania trzeźwości pracowników

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Łagodzenie obostrzeń – stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Indywidualna interpretacja podatkowa – procedura, korzyści, zagrożenia i zmiany

Potrącenia wierzytelności w aspekcie materialnoprawnym i procesowym

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część I)

Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki, czyli kilka słów o zarządzie sukcesyjnym

Projekt zmian ujednolicenia opłat od pozwu

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Odszkodowanie za opóźniony lot – ważny wyrok TSUE

Zastępowanie umowy deweloperskiej umową przedwstępną

Paszport covidowy (maj 2022)

Zakup własnego lokum – z jakimi kosztami dodatkowymi należy się liczyć?

Termin na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu wydłużony

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi