Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Co może zająć komornik?

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Brak realizacji układu przez dłużnika

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność gospodarcza

Projektowane zmiany w zakresie ustawy o prawach konsumenta – Dyrektywy Cyfrowa i Towarowa

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Nowa opłata dla producentów i importerów sprzętów elektronicznych

Prawo spółek

Czy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl art. 26 § 4 ksh

Likwidacja spółki z o.o. a podział majątku między wspólników

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Prawo pracy

grande vegas casino no deposit bonus codes

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Praca zdalna a kontrola pracowników – jakie możliwości ma pracodawca

Inne tematy

Rozszerzenie bazy danych „Mój pojazd” i „HistoriaPojazdu.gov.pl”

Zaliczka czy zadatek? Zabezpieczenie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zachowek

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Czy opłata planistyczna obejmuje aport?

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Rejestracja samochodu – problemy, zmiany, wymagania – czyli wszystko co musisz wiedzieć o procedurze rejestracji samochodu

Dalsze zmiany w Prawie Budowlanym

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część II)

Wypowiedzenie umowy najmu

casinos in clearwater beach florida

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Regulamin e-sklepu w praktyce

Nowe zasady ponoszenia opłat egzekucyjnych w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych

Pierwsze konsekwencje za “aferę dieselgate” w Polsce

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Ustanowienie hipoteki łącznej z mocy prawa w przypadku podziału nieruchomości

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli co kryje się pod skrótem PPK

Akcjonariusz mniejszościowy w spółce akcyjnej (cz. I)

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uwagi do planu.

Przesunięcie terminów składania rocznych sprawozdań odpadowych w BDO

Pozew przeciwko syndykowi masy upadłości

Ugoda jako jeden z najszybszych sposobów na rozwiązanie sporu

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki, czyli kilka słów o zarządzie sukcesyjnym

NIEMIECKA USTAWA O OPAKOWANIACH – Czy obowiązek wpisu do rejestru dotyczy także mojej firmy?

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza

Projektowane zmiany w zakresie ustawy o prawach konsumenta – Dyrektywy Cyfrowa i Towarowa

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część II)

casinos in clearwater beach florida

grande vegas casino no deposit bonus codes

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi