Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza Windykacja

Problem z wypłacalnością firmy? Poznaj umowę o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)!

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

Działalność rolnicza

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Inne tematy

| Koronawirus | Zasiłki w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Roszczenie odszkodowawcze w związku z nieuzasadnionym zarządzeniem konwoju

Darowizna a podział majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – cz. 2

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Niewłaściwe uznanie długu i jego skutki

Dowód rejestracyjny – kiedy powinniśmy mieć go ze sobą

Ustawa AML – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Jakie obowiązki można nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę w poleceniu testamentowym?

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości w Europie

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Umowa o dożywocie – gwarancja bezpieczeństwa na starość

Umowa rezerwacyjna mieszkania

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zastępowanie umowy deweloperskiej umową przedwstępną

Whistleblowing w zakładzie pracy w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

Opłata recyklingowa od BIO reklamówek – odpowiedź Ministerstwa Klimatu na zapytanie Kancelarii

Sprawozdawczość w BDO

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

Jak dowiedzieć się, jakim majątkiem dysponuje mój dłużnik? Czyli komornicze wyjawienie majątku.

NSA: Mikroprzedsiębiorcę można kontrolować tylko 12 dni

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem oszustwa? Znamiona czynu zabronionego z art. 286 § 1 KK

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Rozliczenie nakładów na zasiew po zakończeniu dzierżawy

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część I)

#BezPITdlaMłodych – czyli nowy projekt zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi