Działalność gospodarcza

Fundator fundacji rodzinnej

Kwestie dotyczące fundatora fundacji rodzinnej regulują przepisy od art. 11 do art. 16 ustawy o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326) – dalej jako UFR. Zwrócić uwagę należy, że zgodnie z art. 11 UFR fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Tym samym, UFR nie przewiduje możliwości stania się fundatorem osobie prawnej ani innemu podmiotowi prawnemu. Ponadto, osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Istotną kwestią jest to, że fundator winien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych co najmniej z chwilą realizowania uprawnień lub obowiązków fundatora.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Podkreślenia wymaga również fakt, że fundator nie jest organem fundacji a wyłącznie jej założycielem i do jego kompetencji należy przede wszystkim złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej, ustanowienie statutu, powołanie organów oraz wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego.

Co więcej, fundacja rodzinna może być ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora, przy czym zgodnie z art. 12 ust. 2 UFR fundacja rodzinna w przypadku kiedy ustanowiona jest w testamencie dla ważności czynności może mieć tylko jednego fundatora.

Art. 13 ust. 1 UFR reguluje kwestie dot. praw i obowiązków, które zgodnie z omawianym ustępem są niezbywalne. Natomiast art. 13 ust 2 UFR uprawnia fundatora do powierzenia swoich uprawień innej osobie, która winna określić zakres tego powierzenia.

Jedną z istotnych uprawień jakie przewiduje UFR jest to, że zgodnie z art. 15 UFR fundator może kierować do organów fundacji rodzinnej uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności. Przy czym należy mieć na uwadze fakt, że uprawienia te są nieważące wobec organów fundacji rodzinnej. UFR nie reguluje formy ani wymogów prawnych dot. uwag, opinii lub zaleceń. W związku z czym, fundator może kierować uprawnienia określone w art. 15 UFR w każdej formie prawnej (ustnie, pisemnie czy też elektronicznie).

Zaznaczyć również należy, że fundator zgodnie z art. 16 UFR nie odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej. W związku z czym, fundator ponosi ryzyko gospodarcze w zakresie mienia jakie przekazał do fundacji rodzinnej.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.