Autorskie prawa majątkowe

Prawa autorskie majątkowe jako wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiotem wkładu poza środkami pieniężnymi zgodnie z art. 158 Kodeksu spółek handlowych może być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport). Istotną kwestią jest to, że w przypadku zamiaru pokrycia udziału w spółce np. prawami autorskimi wspólnika, to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

kredyty frankowe poznań kancelaria prawna

Zdjęcie pochodzi z freepik.com

Zwracam uwagę, że wkład niepieniężny powinien mieć co najmniej wartość sumy wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów, ponieważ udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej (por. art. 154 § 3 KSH).  W celach transparentności transakcji, aport praw autorskich winien być w pierwszej kolejności wyceniony przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, w celu określenia godziwej i adekwatnej wartości aportu (warto zwrócić uwagę, że przepis art. 175 § 1 KSH nakazuje przyjmować jego wartość zbawczą).

Prawa autorskie majątkowe spełniają wszystkie kryteria zdolności aportowej, tj.

  1. jest to składnik majątkowy,
  2. możliwe jest ustalenie wartości ekonomicznej,
  3. są zbywalne,
  4. ma tzw. zdolność bilansową,
  5. ma tzw. zdolność egzekucyjną,
  6. przysporzenie dokonane na rzecz spółki jest realne, efektywne i definitywne.

Wobec czego, bezsprzecznie prawa autorskie majątkowe mogą być przedmiotem aportu do spółki. Przy czym przed podjęciem ewentualnej decyzji o aporcie praw autorskich, należy mieć na uwadze, że prawa majątkowe osobiste nie mogą być przedmiotem aportu i KRS takiego porycia nie zarejestruje.

Autor:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.