Automotive Ciekawy temat

Nowy termin wejścia w życie przepisów ochronnych dla tzw. małych przedsiębiorców

Od 01 czerwca 2020 roku miały wejść w życie przepisy zwiększające ochronę w obrocie prawnym dla przedsiębiorców w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. małych przedsiębiorców). Z uwagi na panujący obecnie kryzys gospodarczy i zaistniałą sytuację z Covid-19, ustawodawca postanowił odsunąć powyższe w czasie, stąd przepisy wejdą w życie dopiero 01 stycznia 2021 roku. Nowelizacja ta wynika z art. 62 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Dla przypomnienia, zmiany miały polegać, na objęciu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą ochroną konsumencką między innymi w zakresie rękojmi za wady, umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz klauzul abuzywnych. O zmianach tych pisaliśmy -> https://biznesprawnik.pl/2020/02/12/indywidualny-przedsiebiorca-traktowany-jak-konsument-zmiany-istotne-dla-dealerow/

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.