Rozwód

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika alimentacyjnego

Częstym zjawiskiem jakie można zaobserwować, jest sytuacja, w której dłużnik alimentacyjny w sytuacji, kiedy nawet nie ze swojej winy popada w zwłokę związaną z realizowaniem obowiązku alimentacyjnego względem własnych dzieci. Niestety w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, kiedy druga strona widząc tą zwłokę, wszczyna postępowanie egzekucyjne prowadzone poprzez komornika Sądowego.

Dłużnik alimentacyjny w takiej sytuacji mimo wyjścia z problemów finansowych, które spowodowały zwłokę w płatnościach jest zmuszony do realizowania obowiązku już za pośrednictwem komornika Sądowego. Wiadomym jest, że będąc uczestnikiem takiego postępowania jest się także narażonym na dodatkowe koszty z tym związane.

kredyty frankowe poznań kancelaria prawna

Zdjęcie pochodzi z freepik.com

Podstawa Prawna

Dłużnik alimentacyjny chcąc realizować obowiązek alimentacyjny z pominięciem Komornika Sądowego może skorzystać z instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego.  Przepisy prawa, wobec dłużnika alimentacyjnego dają możliwość skorzystania z art. 820 KPC – dłużnik może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o zawieszenie toczącego się przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, jednak wniosek dłużnika zostanie uwzględniony, jeżeli dłużnik złoży zabezpieczenie.

Przepis związany z zabezpieczeniem uregulowany jest art. 1083 w § 4 KPC, który brzmi następująco:

,,Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.”

Praktyczne wyjaśnienie

W praktyce dłużnik musi spełnić trzy warunki:

  • Uiścić wszystkie zaległe alimenty na rachunek komornika.
  • Złożyć na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sześciokrotnej wysokości świadczeń alimentacyjnych.
  • Umożliwić komornikowi podejmowanie tych środków.

Co wymaga podkreślenia, komornik może skorzystać z umocowania w przypadku, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczaniem świadczeń wymagalnych. Wówczas takie działanie ze strony komornika będzie jednoznaczne z podjęciem przez niego postępowania.

Warto również wyjaśnić czym jest wyżej wspominany Rachunek Depozytowy Ministra Finansów, a mianowicie jest on rachunkiem depozytowym którego celem jest przechowywanie środków pieniężnych na rachunku depozytowym otworzonym przez Ministra Finansów w Banku Gospodarowania Krajowego. Środki te pochodzą z depozytów sądowych lub składanych na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem chcąc skorzystać z depozytu Ministra Finansów należy złożyć na rachunek depozytu Sądowego właściwego miejscowo – wymaganą sumę sześciokrotności wysokości należności alimentacyjnej. Korzystając z depozytu należy uiścić również opłatę wynoszącą kwotę 100 zł, która wynika z art. 67 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych.

Niemniej dokonując wpłaty należy umocować komornika prowadzącego postępowanie do podejmowania z depozytu kwoty wpłaconej na poczet zabezpieczenia alimentów przyszłych. Komornik może skorzystać z umocowania tylko w prawnie określonych przypadkach.

Podsumowanie

Podsumowując, procedura zawieszenia postępowania egzekucyjnego alimentacyjnego jest istotnym narzędziem mającym na celu ochronę dłużnika alimentacyjnego oraz zapewnienie stabilności finansowej dla dzieci. Dzięki temu rozwiązaniu dłużnik ma szansę uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją przez komornika, a jednocześnie może kontynuować regularne płatności na rzecz swoich dzieci. Warto na sam koniec zaznaczyć, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie zwalnia dłużnika z obowiązku płacenia alimentów. Jest to jedynie forma zapewnienia bezpieczeństwa dla obu stron, umożliwiająca dłużnikowi uregulowanie zaległych płatności i kontynuowanie regularnych wpłat bez dodatkowych obciążeń.

Dlatego też, zrozumienie i skorzystanie z procedury zawieszenia postępowania egzekucyjnego może być korzystne zarówno dla dłużnika, jak i dla jego dzieci, zapewniając stabilność finansową oraz unikając dodatkowych kosztów i stresu związanych z egzekucją komorniczą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.