Działalność rolnicza

Zbycie nieruchomości rolnej po podziale geodezyjnym

Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 17 października 2023 r., w odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego w Sieradzu o treści:

Czy do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji w ramach art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 t.j.), stanowiącej działkę o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie przedmiotowe zawarte w art. 1a pkt. 1b. ustawy, czy też przesądzające znaczenie w tym zakresie ma powierzchnia nieruchomości przed podziałem?

Uznał, że: ​Do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, stanowiącej działkę o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie przedmiotowe zawarte w art. 1a pkt 1b tej ustawy

Zgodnie z przytoczoną powyżej uchwałą, jeśli z nieruchomości rolnej zostanie wyodrębniona geodezyjnie działka o powierzchni mniejszej niż 0,3000 hektara, może ona być przedmiotem dalszego obrotu (zbycia), nawet w sytuacji gdy nie minął jeszcze okres 5 lat od jej nabycia. Podobnie, w przypadku nabycia takiej nieruchomości, nie stosuje się obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabywanej nieruchomości przez okres 5 lat.

Zdaniem Sądu Najwyższego, w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, działka po geodezyjnym wyodrębnieniu, podlega samodzielnej kwalifikacji prawnej i może być przedmiotem dalszego obrotu. Następstwem powyższego stanowiska jest uznanie, że obrót działką, która w wyniku podziału ma powierzchnię użytków rolnych mniejszą 0,3 ha będzie znacznie prostszy, bowiem nabyć ją może każdy, nie tylko rolnik indywidualny. Powyższe orzeczenie należy ocenić pozytywnie, bowiem stanowi ono przykład częściowego od-regulowania obrotu nieruchomościami rolnymi.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.