Ciekawy temat Koronawirus

| Koronawirus – zmiany w prawie | Rząd planuje specustawę dla gospodarki w sprawie koronawirusa

11.03.20 r.  – Rząd planuje specustawę dla gospodarki w sprawie koronawirusa.

W planach regulacje mające poprawić płynność finansową przedsiębiorstw. To przede wszystkim tanie pożyczki i gwarancje finansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo straty poniesione w 2020 r. będzie można odliczyć od podatku, który był należny za 2019 r. Rząd zniesie także obowiązek nakładania kar za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Kary nie będą nakładane na wykonawców i podwykonawców.

W ustawie mają się również znaleźć regulacje dla pracodawców, którzy w chwili obecnej nie wiedzą jakie skutki poniosą w związku z występującym zagrożeniem. I co w przypadku kiedy np. jeden z pracowników ma podejrzenie zarażenia. Pracodawcy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa otrzymają wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co najmniej o 15 proc. Pracodawca będzie mógł również wystąpić do ZUS-u o rozłożenie na raty lub umorzenie swoich składek.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/jadwiga-emilewicz-bedzie-specustawa-dla-gospodarki-w-sprawie-koronawirusa

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.