Inne

Wychowanie jak etat – rodzice na emeryturze wychowawczej

Nie od dziś wiadomo, że wychowanie dzieci stanowi nie lada wyzwanie i de facto powinno być uznawana za wykonywanie pracy, z jednym wyjątkiem, że swojego szefa należy nosić na rękach.

Idąc konsekwentnie za przyjętą przez rząd polityką pro rodziną i socjalną pod koniec zeszłego roku pojawił się projekt przyznania potocznie zwanych emerytur matczynych https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-rodzicielskim. Zgodnie z idę przyświecająca legislatorom przyznany dodatek ma stanowić uhonorowanie i docenienie okresu wychowania dzieci zapewniając osobą sprawującym nad nimi bezpośrednio opiekę prawa do świadczeń w wysokości odpowiadającej najniższej emeryturze. Świadczenie to będzie miało za zadanie przeciwdziałać ubóstwu tej grupy osób i nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Polski.

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zakłada, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę. Legislator przewidział możliwość wcześniejszego ubiegania się o przyznane świadczenie, w wypadku gdy wnioskodawca nie posiada niezbędnych środków utrzymania, co stanowić będzie podstawę do wydania decyzji odpowiednio przez organy rentowe.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – na wniosek osoby zainteresowanej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji administracyjnej, po zbadaniu min. jej sytuacji dochodowej w sposób indywidualny i dyskrecjonalny dotyczący potrzeb określonej osoby.

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Dodatkowym warunkiem wypłaty dodatkowych środków będzie również określony w art. 3 ust 2 domicil – czyli posiadanie po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium RP. Powyższe stanowi odwołanie do funkcjonującej już w obrocie prawnym definicji określonej w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, który w praktyce bywa problematyczny dla organów skarbowych do jednoznacznego ustalenia, stąd trudności te mogą zostać powielona również i przez organy przyznające świadczenia emerytalne.

Podsumowanie

Na dzień dzisiejszy mimo wcześniejszych deklaracji z których, wynikało że ustawa miała zostać przyjęta na poprzednim posiedzeniu sejmu, to jest w dniu 15 stycznia 2019 r., jest ona nadal w fazie projektu, co nie oznacza, że rząd rezygnuje z jej wprowadzenia.

Szacuje się, że grupa ponad 86 tysięcy opiekunów mogłaby skorzystać z nowego świadczenie, co w sposób jednoznaczny obciąży budżet Państwa.

Autorzy:

Joanna Paluszkiewicz

Joanna Paluszkiewicz

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Joanna Paluszkiewicz jest specjalistką w zakresie prawa pracy i bieżącej prawnej obsługi przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.